Devisen

Historische Kurse Euro / Rubel (Rubelkurs)
EUR/RUB

FactSet Forex Rates
99,5650 RUB
+0,5450 RUB+0,55 %
RUB in EUR
0,0101 EUR
-0,0000 EUR-0,25 %