Nordea Investment Funds S.A.Nordea Investment Funds S.A.

rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg
Luxemburg
Tel.: +352 43 88 77 60
Fax: +352 - 4339 - 48

eMail: nordeafunds@nordea.lu

Fondsübersicht

Aktienfonds 244
Geldmarktfonds 22
Branchenfonds 16
Immobilienfonds 1
Rentenfonds 310
Gemischte Fonds 37
Alternative Investments 16
Dachfonds 12
Gesamtanzahl der Fonds: 658

Weitere Kapitalanlagegesellschaften zur Nordea Investment Funds S.A.

Aufsichtsrat

Commission de Surveillance du Secteur Financier 110 route d?Arlon L-2991, Luxemburg Aufsichtsbehörde

Verwahrstelle

Nordea Bank S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,

Geschäftsführer

Christophe Gironde

Wirtschaftsprüfer

Deloitte & Touche 3, Route d'Arlon; L-8009 Strassen

Downloads zu den Fonds der Nordea Investment Funds S.A.

WKN Name Verkaufsprospekt Halbjahresbericht Rechenschaftsbericht

Alle Fonds der Nordea Investment Funds S.A.

WKN Name Anlageschwerpunkt

Aktienfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Geldmarktfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Branchenfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Immobilienfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Rentenfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Gemischte Fonds

WKN Name Anlageschwerpunkt

Alternative Investments

WKN Name Anlageschwerpunkt

Dachfonds

WKN Name Anlageschwerpunkt