Adepa Asset Management SA

Profil

Kontakt

Rue Gabriel Lippmann 6a
L-5365 Luxembourg
LU

Geschäftsführer

Carlos Alberto Morales (CEO. Director of Adepa Global Services S.A. and Adepa Asset Management S.A.)

Aufsichtsrat

Philippe Beckers (Board Director)

Fonds von Adepa Asset Management SA

FondsartAnzahl
Branchenfonds1